امتحانات و شایستگی :

یکی از مهمترین مزایای دوره ها در claszabanam.com، امتحانات بین المللی است. این امتحانات در تاریخ 15 و 16 هر ماه برگزار میشود و دانشجویانی قادر به شرکت در این امتحانات هستند که حداقل 4 هفته در کلاس ها ثبت نام داشته باشند. دانشجویانی که در دو امتحان پیاپی، نمره بالای 75 کسب کنند، به شرط داشتن شایستگی های لازم، به سطوح بالاتر ارتقا مییابند. این شایستگی ها شامل فعالیت های کلاسی، تکالیف و پروژه های هر دوره است که با نظر آموزگاران هر سطح احراز میگردد.

امتحانات و شایستگی