روش تدریس

 • در کلاس زبانم، تیم آموزشی و آموزگاران دو اصل تشویق و حمایت را سرلوحه کار خود قرار میدهند و تشویق نکردن، تنبیه است. در کلاس زبانم با تکیه بر شعار  املای ننوشته شده غلط ندارد ,اشتباهات دانشجویان کاملا توسط آموزگاران پذیرفته میشود.

 • دانشجویان در سطوح پایین تر بیشتر مورد حمایت آموزگاران هستند ولی در سطوح بالاتر به تدریج توسط آموزگاران به چالش کشیده میشنود. ما معتقدیم که لازمه قدرتمند شدن، رسیدن به استقلال در پایان یک دوره آموزشی است.  "بهترین آموزگار فردی است که  دانشجویانش را  به مرور از خودش بی نیاز می کند."

 • یکی دیگر از اصول مهم در دوره های کلاس زبانم، وجود شوق و انگیزه در دانشجویان است. سکون، عدم پیشرفت و فقدان انگیزه در سیستم آموزشی کلاس زبانم، پذیرفتنی نیست. 

 • در دوره های کلاس زبانم، روش تدریس بر محوریت سیستم آموزشی مشخص میشود و هر جلسه بایستی دارای هدف و دست آورد مشخص باشد. 

 • در هر جلسه، يك سناريو توسط آموزگاران تهيه ميشود كه به كمك آن، يك موضوع روزمره و خارج از درس به موضوع اصلي درس ربط داده ميشود. سپس موضوع درس با استفاده از مثال هاي فردي و بيان تجربيات هر دانشجو، به هويت فردي آنها گره ميخورد و موضوع كاملا ملموس و قابل فهم ميگردد.

 • در هر جلسه آموزگاران با تكرار نكات كليدي و مرور مطالب گذشته، جلسات را به یکدیگر پیوند می زنند. 

 • در سيستم آموزشي كلاس زبانم، تصحيح مستقيم اشتباهات دانشجويان توسط آموزگاران، در آخرين مرحله صورت می گیرد و مراحل تصحيح به صورت زير است:

  1. اصلاح اشتباهات توسط خود دانشجو (خود تصحیحی) با هدف ایجاد آگاهی از اشتباهات نهادینه شده 
  2. اصلاح اشتباهات به كمك هم كلاسي ها (تصحیح و گفتگو) با هدف ایجاد سؤالات کلیدی 
  3. اصلاح اشتباهات توسط آموزگار و پاسخگویی به سؤالات کلیدی